Vladik

Vladik

7 15 250
Age: 22
Hair: Blond
Eyes: Green
Body type: athletic body